ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

بخش پشتیبانی نرم افزار زانا
بخش پشتیبانی نرم افزار حسابنگر
بخش پشتیبانی نرم افزار های تولیدی مرغ گوشتی،مادر،کشتارگاه مرغ
بخش شبکه و سخت افزار
سایر نرم افزارها
بخش مالی